Vkladám do košíka
Náhradné diely+421 948 680 507 | +421 948 606 457
Náhradné diely východ +421 948 945 729 | +421 948 091 793

X
Odoslať dotaz
Váš email*
Telefón*
Vaše meno*
Predmet správy
Pobočka
Text
genkod

O nás

Lipatech SK s.r.o.

 

Na Slovensku bola spoločnosť LIPATECH SK s.r.o. založená v roku 2014 a od tohto roku na slovenský trh ponúkame v čo najväčšom zastúpení  náhradné diely na stavebné stroje - gumené pásy, podvozkové diely (hnacie kolesá, vodiace kolesá, horné a spodné kladky, reduktory pojazdov,...), okrem iného sortimentu aj hliníkové nájazdy, rampy a mostíky. 

 

ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽiEB PATrÍ K NAŠIM NaJVYŠŠÍM HODNOTÁM, PReTO sú NAŠI ZAMeSTNANCI VŽDY PREcíZNe VYŠKOLENí TAK, ABY TieTO HODNOTY ZoSTÁVALi DLHODOBo ZACHOVÁvaNé.

 

vďaka TOMU SI MôŽETE Byť istý, ŽE OD NÁS vždy dostanete SUVERÉNNe NaJLEPŠie SLUŽBY NA TRHU! 

 

 

Budeme:

... vždy pripravení poskytnúť služby ako prvý

... vždy dodávať to, čo sľúbime

... vždy garantovať kvalitu výrobku

... vždy poskytovať bezkonkurenčné technické znalosti

... vždy preukazovať čestnosť a bezúhonnosť

... vždy sa usilovať o vybudovanie dlhodobých vzťahov namiesto krátkodobých 

 

TO JE NÁŠ SĽuB!